www.vizyonkenthaber.com

1 2

”Veliler Dikkat !”

”Veliler  Dikkat !”
25 Eylül 2017 - 7:54

*ÇOCUĞUNUZUN OKULA UYUM SÜRECİNDE DİKKAT ETMENİZ GEREKENLER NELERDİR?*

Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı
Hastalıkları Uzmanı Dr. Elif Yılmaz, Eğitime Yeni Başlayan Çocukların Okula
Uyum Süreciyle Alakalı Olarak, Velilere Çok Önemli Bilgiler Aktardı!

ÇOCUKLARDA OKULA UYUM SÜRECİ

Çocukların okula uyum süreci ile ilgili ilk yaşantıları okul öncesi eğitim
kurumlarında başlamaktadır. Okula uyum süreci çocuklarda okul yaşantısı ile
ilgili olumlu tutumların oluşması açısından belirgin önem arz etmektedir.
Okul sosyalleşme, yardımseverlik, paylaşım gibi bir çok kazanımın elde
edildiği en önemli toplumsallaşma ortamıdır.

Bir çocuğun okula hazır olabilmesi için ince, kaba motor beceriler, sosyal
bilişssel alan, dil becerileri vs. belli alanlarda yeterli düzeyde
olgunluğa ulaşması gerekmektedir. Örneğin; kalem tutma becerisi, gördüğünü
anlatma becerisi, dilbilgisi kurallarına uygun konuşma becerisi, kendi
başına giyinme, soyunma, yeme, özbakım becerilerinin gelişimi, yaşıtlarıyla
olumlu ilişkiler kurma, kurallara uyma, basit geometrik şekilleri çizme
gibi…

Okula alışma süreci her bir çocuk açısından farklı şekilde
seyredebilmektedir. Bazı çocuklar hiçbir tepki göstermeden istekli bir
şekilde sınıfta sırasına otururken, çocukların büyük bir kısmı ise
heyecanlanabilmektedir. İlk dönemde gerçekleşen okula uyum süreci sırasında
gerçekte olan çocukların bilinmezliklere karşı oluşturdukları kaygıdır.
Evinden uzun süreli ayrılmamış olan çocuklar için gerçek anlamda ilk
ayrılık okula gitmekle başlamaktadır. Özellikle yeni bir ortama giren
çocuklar açısından okula başlamanın kaygı verici bir çok yanı (tuvaleti
bulabilecek miyim?, acıkırsam ne olacak?, annem akşam beni almayı
unutursa?) olabilmektedir. Tüm çocuklara okula başladıklarında gerçekçi,
net, açıklayıcı, anlaşılır bir şekilde bilgilendirme yapılmalıdır. Bu
şekildeki bilgilendirmeler güven duygusunu artırırlar.

Çocukların bir kısmında ise kaygılar daha uzun süreli ve daha ciddi
boyutlara ulaşabilmektedir. Bu gruptaki çocuklarda birkaç hafta geçmesine
rağmen hala okula gitmeyi belirgin bir şekilde reddetme, sınıfta tek başına
oturamama, anne olmadan sınıfa girmek istememe gibi belirtiler
görülebilmektedir. Okula gitmedikleri dönemde oldukça rahat ve neşeli olan
çocuklar okula gitmeleri söz konusu olduğunda baş ağrısı, karın ağrısı,
bulantı gibi farklı bir çok bedensel yakınmalar, öfke nöbetleri, hrçınlık
gibi davranışlar gösterebilmektedirler. Okula gitmeyi başarabilseler dahi
sık sık evi arayıp anne ve babaları ile konuşmak isteyebilmekte, ya da bu
bedensel yakınmalar nedeniyle eve geri dönmektedirler. Pazar akşam ya da
pazartesi sabahları bu belirtilerin daha yoğun bir şekilde kendini
gösterdiği dikkat çekebilmektedir. Daha küçük yaştaki çocuklarda evden
okula geçişi zorlaştıran bir çok sebepten dolayı ortaya çıkan okul korkusu,
ortaokul lise dönemlerinde ise daha ciddi psikopatlojilere işaret
edebilmektedir. Bu süreçte yargılamadan, tehdit etmeden kaygının altında
yatan nedeni anlamaya çalışarak, çocukla empati kurulmaya çalışılmalıdır.
Okul yaşantısı çocuk yaşamı içerisinde bir gereklilik ve zorunluluktır. Bu
süreçte zorunlu sebepler haricinde okula devam etmesi gerekliliği net ve
tutarlı bir şekilde çocuklara belirtilmelidir.Gereksiz ikna etme çabaları,
okula gitme durumunun çocuk açısından bir seçenek olduğu şeklinde yanlış
bir kanıya sebep olabilmektedir.

Okula uyum sürecinde aile, okul rehber öğretmeni ve sınıf öğretmeni ile
mutlaka işbirliği içinde süreci ele almalıdır. Ancak tüm çabalara rağmen
belirtiler birkaç haftadan uzun süre devam ediyorsa, altta yatan herhangi
bir psikiyatrik durum açısından aile bir çocuk ve ergen ruh sağlığı
uzmanından yardım almalıdır.

KÖŞE YAZARLARI
FİRMA ARAMA
SON EKLENEN FİRMALAR

www.vizyonkenthaber.com Tüm Haklari Sakladır.