www.vizyonkenthaber.com

1 2

SHUDER 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ BASIN BİLDİRİSİ YAYINLADI

SHUDER 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ BASIN BİLDİRİSİ YAYINLADI
07 Mart 2019 - 11:06

Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği  8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısı ile bir basın bildirisi yayınladı.


KADINLAR İÇİN EŞİTLİK…KADINLAR İÇİN YAŞAM!ZAMANI GELMEDİ Mİ?

Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü…Bugünün Dünya Kadınlar Günü olarak anılmasının temelinde, kadınların toplumsal cinsiyet ayrımcılığına, karşı verdikleri mücadele yatar. Kadınlar ilk mücadele ateşini 8 Mart 1857 yılında yaktı.

ABD’de bir dokuma fabrikasında çalışan 40 bin kadın daha iyi koşullarda çalışmak istedikleri için greve gitti. Grev sonrası 129 kadın fabrikada çıkan yangın sonucu hayatını kaybetti. İşte bu günün anısını yaşatmanın yanı sıra, O günden bugüne kadına yönelik her türlü ayrımcılığın ve eşitsizliğin ortadan kaldırılması için mücadele günü olarak 8 Mart, tüm dünyada “Dünya Kadınlar Günü” olarak kutlanmaktadır.

Bugün günlerden yine bir 8 Mart Yıl: 2019

KADINLARIN İSTİHDAMA KATILIM ORANI DÜŞÜK

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de kadınlar erkeklere göre eşitsizlik üzerine kurulu dezavantajlı konumunu sürdürmektedir. 2016 TÜİK verilerine göre, iş gücüne dahil olmayan kadın nüfusu 20 milyon, erkek nüfusu ise 8 milyondur. Kadınların iş gücüne katılmama nedenleri arasında ev işleri, emeklilik, engelli olma ve iş aramama gibi nedenler yer almaktadır. Kadınların yaklaşık 11 milyonu ev işleriyle meşgul olduğu için iş gücüne katılamamıştır. 2017 yılında iş gücüne katılım oranı erkeklerde %72,1, kadınlarda ise %33,8 olarak gerçekleşmiştir.187 ülke içerisinde sadece 13’ü eşdeğer işler için eşit ücretlendirmeyi zorunlu hale getirmiştir.Dünya Bankasının raporuna göre 10 yıllık dönemde kadınlar için fırsat eşitliğini arttırmaya yönelik hiç bir reform uygulamaya konulmamıştır. Dünya Ekonomi Formu’nun 2018 Cinsiyet Uçurumu Raporuna göre, Türkiye 149 ülke arasında 130. sırada yer almaktadır. Ayrıca Kadın yoksulluğunun en temel nedenlerinden birisi de kadının

istihdam olanağı bulamamasıdır. Bu nedenle kadınların istihdama katılımını güçlendiren ve cinsiyet eşitliğini gözeten sosyal politika önlemleri alınmalıdır. Kadınlara özgü görülen ev içi sorumlulukların çözümü için kamu politikaları hayata geçirilmelidir. Özellikle kamu kurumları ve yerel yönetimler tarafından özellikle yoksulların yoğun olarak yaşadıkları bölgelerde ücretsiz kreş, gündüz bakım evi, hasta ve yaşlı bakım evleri gibi merkezler açılmalıdır. -Kadınların çalışma yaşamında insana yakışır iş, gelir ve sosyal güvencesinin olduğu çalışma koşulları yaratılmalıdır. -Kadınların iş yaşamında karşılaştıkları cinsiyete dayalı ücret eşitsizliği gibi ayrımcılığa dayalı sosyal politikalardan acilen vazgeçilmelidir. -İş yerlerinde kadınlara yönelik şiddet, mobing ve tacizde kadının beyanı esas alınmalı, denetim ve ceza mekanizmaları derhal işletilmelidir.

KADINA YÖNELİK ŞİDDET DURMUYOR

Diğer ülkelerde olduğu gibi, Türkiye’de de 2018 yılında da, kadına yönelik şiddet devam etti… 2018 yılında Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformun raporuna göre, 440 kadın öldürüldü. “ Bu ölümlerden 131’inin ölümü kayıtlara şüpheli olarak geçti ve failleri bulunamadı. Cinsel şiddete uğrayan kadınların sayısında da artış oldu. Cinsel şiddete uğrayan 317 kadından en az 142’sinin kamuya açık alanlarda cinsel şiddete uğradığı kayıtlarda yer aldı. Kadına yönelik şiddet en önemli insan hakları ihlallerinden birisi ve en önemli bir sorun olarak karşımızda durmaktadır. Her yıl erkek şiddeti nedeniyle öldürülen kadın sayısı artmaktadır.

Kadınlar aile içinde, sokaklarda, toplu taşıma araçlarında ya da iş yerlerinde tanıdıkları veya tanımadıkları erkekler tarafından hemen her gün şiddete maruz kalmaktadır. Kadına yönelik saldırıların artmasına karşın gerekli yasal ve koruyucu önlemler alınmalı, kadına yönelik şiddeti artıran tüm koşullar, sıfır tolerans noktasında değerlendirilerek ortadan kaldırılmalıdır. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eylem Planı” kamu kurum ve kuruluşlarında, okullarda, yerel düzeyde olmak üzere tüm toplumu kapsayacak şekilde yaygınlaştırılmalıdır.Özellikle cinsiyet kimliği üzerinden kadını ötekileştiren, yok sayan, sömüren söylemlere, haberlere ve dini referanslara yer verilmemeli, bu tür ayrımcılık içeren nefret söylemlerine karşı cezai yaptırımlar getirilmelidir.

Öncelikle bilinmelidir ki, Bir ülkenin gelişmişlik düzeyini O ülkenin toplumsal cinsiyet rejimi belirler. O nedenle toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarına önem verilmeli, kadına yönelik şiddet, kadının kaderi olmaktan çıkarılmalıdır.

KADIN VE KIZ ÇOCUKLARI EĞİTİMDEN UZAKLAŞIYOR

Toplumsal cinsiyet eşitliği için en önemli ögelerden birisi de hiç kuşkusuz kadınların veya kız çocuklarının okullaşma oranlarıdır. Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi (CEDAW) İstanbul Sözleşmesi’nin eğitimle ilgili olan 10. maddesinin (c ) bendine göre, “eğitimin bütünleştirilerek güçlendirilmesi, farklı eğitim türlerinin geliştirilmesi, okul öğretim programlarının ve özellikle okul kitaplarının gözden geçirilerek, yöntem ve öğretim tekniklerin yeniden oluşturulması ifadesi yer almaktadır. Ancak sözleşme hükümlerine göre, bu tür düzenlemelerde eksiklikler mevcuttur. Ne yazık ki diğer alanlarda olduğu gibi eğitimde de kızlar ve kadınlar erkeklere göre, dezavantajlı konumunu sürdürmektedir.

2017-2018 Eğitim Reformu Girişimi’nin (ERG) ‘Eğitim İzleme Raporuna göre, erkeklerin yüzde 31’i, kadınların ise yüzde 34’ü okulu bırakıyor. Gençlerin yaklaşık yüzde 30’u ne okula gidiyor ne de çalışıyor. Türkiye’de okul çağında olan çocuklar, yoksulluk, eğitimin özelleştirilmesi, okul türü dayatması, cinsiyet ayrımcılığına dayalı politikalardan, v.b gibi nedenlerden dolayı eğitimden erken ayrılmak zorunda kalıyor. Çocuk yaş evlilikler, çocuk işçiler sorunu, cemaat yurtlarında ve kurslarda çocuklara yönelik cinsel istismar ve şiddet olaylarının artışı da eğitim sisteminde ki sorunlara ek olarak karşımızda durmaktadır. Yoksul ve alt gelir grubuna dahil emekçi ailelerin çocukları ve kırsal da yaşayan ailelerinin özellikle kız çocukları başta olmak üzere eğitimden eşit düzeyde yararlanamamaktadır. Ataerkil sistemin dayattığı cinsiyet, bölgesel farklılıklar, coğrafi özellikler ve sınıfsal eşitsizlikler kız çocukların eğitime erişimini engellemektedir. Kız çocukların eğitimine yönelik sorunlar bir an önce çözülmeli ve eşit eğitim hakkı sağlanmalıdır. Erken evliliklerle mücadele düzeyinde toplumsal farkındalık yaratılmalıdır. Yoksul çocuklar için ekonomik destek hizmetleri günün koşullarına göre düzenlenmelidir. Okulu bırakan veya ara veren kız çocuklarının takibi yapılmalı “Okul Sosyal Hizmeti” çalışmaları başlatılmalıdır. Mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan kız çocuklarının eğitime erişimini kolaylaştırıcı sosyal içerme projelerine ağırlık verilmelidir.

KADINLARIN KARAR ALMA MEKANİZMALARINA KATILIM ORANI DÜŞÜK

Önümüzde 31 Mart Yerel seçimleri var… Ancak her zaman olduğu gibi bu seçimlerde de kadının adı yok. Oysa siyasetin ve belediyelerin kadın potansiyeline, enerjisine ve bakış açısına ihtiyacı var. Parlamentoda kadın temsiline bakıldığında Türkiye %14.9 oranıyla 191 ülke içerisinde Çad ve Mısır ile birlikte 121. Sırada yer almaktadır. Ülkenin yarısını oluşturan kadınların yönetimde erkeklerle eşit düzeyde temsil edilmemesi ülkenin sosyal refah düzeyine erişmesini olumsuz yönde etkilemektedir. Çünkü kadınların olmadığı bir

Parlamentoda görüşlerinin, ihtiyaç ve isteklerinin politikalara sınırlı yansımasına neden olmaktadır. Karar alma mekanizmalarında kadınların eşit düzeyde yer alması için yasal düzenlemeler yapılmalı ve bütün siyasi partilerin tüzüğünde, kadınlar için %50 oranında kota uygulamasına gidilmeli ve karar mekanizmalarında kadınlarda erkeklerle eşit düzeyde yer almalıdır.

Yukarıda belirtilen sorunların çözümü için gerekli önlemlerin alınması ve çalışmaların yapılması için, tüm kurum ve kuruluşları, siyasi parti gruplarının temsilci ve yöneticilerini, sivil toplum örgütlerini, yazılı görsel basın ve yayın kuruluşlarını, toplumsal cinsiyet eşitliği için mücadeleye davet ediyor, dünyanın kadınlarla birlikte özgürleşeceğine ve güzelleşeceğine olan inançla, kadınlar için her türlü ayrımcılık içeren politikalara karşı eşitlik ve hak mücadelesi veren herkesin;

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜNÜ KUTLUYORUZ!

SOSYAL HİZMET UZMANLARI DERNEĞİ GENEL MERKEZİ

KÖŞE YAZARLARI
FİRMA ARAMA
SON EKLENEN FİRMALAR

www.vizyonkenthaber.com Tüm Haklari Sakladır.