www.vizyonkenthaber.com

1 2

Gölcük ile İzmit Körfezi Gözlemlenecek

Gölcük ile İzmit Körfezi Gözlemlenecek
12 Aralık 2017 - 9:42

Kurulduğu yıldan itibaren bünyesinde yürütülen projelerle hem Kocaeli’ye hem de Marmara Bölgesi’ne değer katan Kocaeli Üniversitesi, TÜBİTAK destekli ARDEB 1001 projesiyle Doğu Marmara İzmit Körfezi’nde düşey yönlü yer değişmelerini, zemin çökmelerini ve bina yoğunluğu ile sıvılaşmanın zemin deformasyonları üzerindeki etkisini araştıracak.

Ürettiği projelerle bölgesinde söz sahibi olan üniversitemiz, Mühendislik Fakültesi Harita Bölüm Başkanı Doç. Dr. Arzu Erener yürütücülüğündeki TÜBİTAK projesinden elde edilen veriler, Kocaeli Büyükşehir belediyesi ile işbirliği kapsamında paylaşılacak.

 

Gölcük ile İzmit Körfezi Gözlemlenecek

Projeyle, araştırma alanlarındaki risk bölgelerinin belirlenmesi, erken uyarı imkânlarının geliştirilmesi, can ve mal kaybının önlenmesi veya etkilerinin azaltılması hedefleniyor.

 

Projenin içeriği hakkında bilgi veren Doç. Dr. Arzu Erener, “Bu proje ile Gölcük ve İzmit Körfezi çevresinde yüzey yer değiştirme ve hareket oranlarının zamana bağlı olarak takip edilmesi ve gözlemlenmesi amaçlanıyor. Bina yoğunluğundaki zamansal gelişimin ve bölgedeki sıvılaşma riskinin binalardaki deformasyona etkisinin araştırılması bu çalışmanın odağını oluşturmaktadır.” dedi.

 

Yüzey çökmelerinin araştırılması ve gözlenmesinde, jeodezik GNSS ve ileri InSAR (PSI, SBAS) tekniklerinden ve bina yoğunluğu değişim haritalarının oluşturulması için optik uydu görüntülerinden yararlanılacağını belirten Doç. Dr. Erener, “İzmit Körfezi’nde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği halinde 4 ya da 5 noktalı sürekli istasyon ağı kurulacak. Çalışma bölgesinin kritik noktalarında tesis edilecek bu deformasyon izleme ağı, yer değiştirmelerin mutlak olarak modellenmesi ve takibi amacıyla kullanılacak.” ifadelerini kullandı.

 

Risk Bölgeleri Tespit Edilecek

3 yıl içerisinde tamamlanması planlanan proje için TÜBİTAK’a ara raporlar verileceğini kaydeden Doç. Dr. Arzu Erener, “Bu projeye TÜBİTAK’tan destek almak bizim için çok önemliydi. Sağlam olmayan alüvyon zemin üzerine yapılaşmış bir bölgede gerçekleştirilecek bu çalışmayla yüzey ve bina deformasyonlarının sürekli olarak izlenirken risk bölgelerinin tespiti de yapılacak. Proje sonunda elde edilen bilgilerle, bölgesel planlama ve iyileştirme çalışmalarına destek verirken, deprem tehdidine karşı sürdürülebilir planlar oluşmasına da katkı sağlamayı hedefliyoruz.” şeklinde konuştu.

 

Doç. Dr. Arzu Erener yürütücülüğündeki ARDEB 1001 projesinde, Jeodezik alandaki çalışmaların büyük bir yükünün KOÜ Harita Mühendisliği Bölümünden Doç. Dr. Aydın Üstün ile paylaşılacağı belirtilirken KOÜ Harita Mühendisliği Bölümünden Prof. Dr. Haluk Konak, Gümüşhane Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümünden Yrd. Doç. Dr. Sefa Yalvaç, Denizli İl AFAD Müdürlüğünden Fatma Canaslan Çomut ve Jeofizik alanındaki çalışmaları üstlenmek üzere KOÜ Jeofizik Mühendisliği Bölümünden Doç. Dr. Tahir Serkan Irmak’ın yer aldığı projede 3 doktora ve 2 yüksek lisans öğrencisine de burs verilecek.

 

KÖŞE YAZARLARI
FİRMA ARAMA
SON EKLENEN FİRMALAR

www.vizyonkenthaber.com Tüm Haklari Sakladır.